מסורת שישי אישי

מלבק & מרסלן
INSPIRE
אתם שומעים את זה? השקט של שישי אחה"צ.
הזמן המושלם לצאת למרפסת או לשבת בגינה
עם בקבוק בלנד אדום של מלבק ומרסלן מסדרת אינספייר
וליהנות מהבריזה וממסורת חדשה.
אפשר לצרף גם ספר או שיר טוב.
לחייכם. לחיי מסורות חדשות.

עוד יינות מומלצים