דור שני

בנו של אברהם – זאב זיידה,

אשר האהבה לעולם היין לא פסחה עליו,

זכה סוף סוף להתחיל בהקמה הרשמית

של היקב, הנושא את שם המשפחה – טפרברג.

היקב, שהוקם בין חומות ירושלים היה

לביטוי ההתחדשות היהודית בארץ ישראל

וזכה להפוך ליקב איתן ומשגשג,

למרות הקשיים הרבים שאפיינו את התקופה.