דור רביעי

האחים יצחק ומנחם זוכים להוביל את היקב
המשפחתי, שעם קום המדינה חוזר לעיר
העתיקה שבירושלים.
בשנים אלה, כבר קנה היקב את שמו ביצור
היין בישראל. עם מותו של יצחק ב-1960
הפך מנחם למנהל היקב. היקב הלך
והשתכלל והדרישה גברה.
לכן, שוב עבר היקב למתחם גדול יותר
באזור מוצא שבירושלים.