הכניסה מגיל 18 ומעלה

קריניאן

אדום יבש

נתוני היין

יין קריניאן אדום יבש